about monuments » gleis17 425

gleis17 425
gleis17-425.jpg